بسمه تعالی

طرح توجیهی توربو ژنراتور 5 مگاواتی

کلیه قیمت ها مربوط به سال 1388 می باشد.

الف/ هزینه های نیروگاه :

میزان سوخت مصرفی 1200 متر مکعب در ساعت گاز شهری با فشار 12 بار از قرار هر متر مکعب 150 ریال

(مصرف ماهیانه در شرایط تولید کامل 5 مگاوات انرژی 129/600/000 ریال می باشد.)

ب/هزینه بازدیدهای دورهای:

یک دستگاه توربو ژنراتور 5 مگاواتی به صورت میانگین هرماه بابت تعویض روغن و بازدید فیلترها ماهیانه مبلغ 20/000/000 ریال هزینه در بر خواهد داشت.

پ/هزینه های بازدیدهای 4000 ساعته توربو ژنراتور:

– بازدید سیستم های سوخت رسان

– بازدید و آندوسکوپی ژره های کمپرسور و توربین

– کالپرراسیون سیستم های کنترل و فرامین

کل هزینه های فوق ماهیانه مبلغ 30/000/000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

ت/هزینه های اورهال کلی توربو ژنراتور:

هر دستگاه توربو ژنراتور به صورت عمومی بعد از 24000 ساعت (36 ماه ) نیاز به اورهال کلی دارد که این هزینه

بابت یک دستگاه توربین 5 مگاواتی با فرض اینکه 24000 ساعت دائم با بار ماهی 5000 کیلو وات کار کرده باشد و

کلیه بازدیدهای ماهیانه کل آمده باشد با هزینه ای مبلغ 1/200/000/000 ریال که ماهیانه 40/000/000 ریال

می باشد ، محاسبه می گردد.

ث: هزینه های پرسنلی:

در صورت کارکرد توربین به صورت دائم کار نیاز به سه نفر اپراتور و دو نفر رزرو میباشد که هزینه میانگین آن مبلغ

20/000/000 ریال می باشد.

در مجموع کل هزینه های بابت تولید 5000 کیلو وات ساعت در طول یک ماه توسط نیروگاه 5 مگاواتی مبلغ

229/200/000 ریال هزینه دربردارد که به دلیل مشخص نبودن نوع توربین هزینه سرمایه گذاری و اصطهلاک

سرمایه محاسبه نگردیده است و از طرفی هزینه خرید نیروگاه 5 مگاواتی تقریباً با احداث و خرید 5000 کیلووات

برق از شبکه سراسری برابر می باشد.

د:محاسبه هزینه های مصرف 5000 کیلو وات برق از شبکه سراسری

شبکه سراسری از ساعت 6 صبح الی 6 بعد از ظهر بابت هرکیلو وات ساعت 190 ریال از ساعت 6 بعد از ظهر

الی 11 شب بابت هرکیلو وات ساعت 450 ریال و از 11 شب الی 6 صبح کیلو واتی 110 ریال از مشترک دریافت

می نماید (ساعت عنوان شده در فصول مختلف تفاوت دارد) و اینکه مبلغ کل در حال حاضر 250 ريال می باشد .

که در صورت مصرف 5000 کیلو وات ساعت دائم در طول یک ماه میبایستی مصرف کننده مبلغ

( 900/000/000 = 30 * 24 * 15 * 5000) 900.000.000 ريال به شبکه سراسری پرداخت نماید .

در نهایت با کسر مبلغ 229/200/000 ريال از مبلغ 900/000/000 ريال ماهیانه مبلغ 670/800/000 ريال سود

حاصل نیروگاه می شود و در صورتیکه نیروگاه 5 مگاواتی توسط توربین های نو تاًمین گردد طی 4 سال و در

صورت بهره برداری از توربینهای اورهال شده طی 2 سال کل هزینه سرمایه گذاری مستهلک خواهد شد .

WWW.RIEANPISHROCO.COM

2 thoughts on “طرح تو جیهی نیروگاه 5 مگاواتی :

  1. سلام روز بخیر قصد احداث نیروگاه 500کیلو واتی خورشیدی ویک مگاواتی در مازندران دارم در شهرک صنعتی مازندران وشهمیرزاد (استان سمنان)زمین دارم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *